Plynový kondenzační ohřívač Sigma II TOP

Kompaktní kondenzační ohřívač vzduchu s vysokou tepelnou účinností. Unikátní technologie výměníku zajišťuje stabilní teplotu vzduchu a nepřetržitou kondenzaci.
icon Tepelná účinnost 109,8 % (podle LCV)
icon Nepřetržitá kondenzace
icon Plynulá modulace výkonu
 • Kondenzační teplovzdušný ohřívač
 • Sezonní energetická účinnost vytápění 85,7%
 • Splňuje N.K. (EU) 2016/2281 a 2017/C 229/01
 • Testováno podle nové normy EN 17082/2020
 • Plynulá modulace výkonu podle teploty spalin
 • Výměník z nerezové oceli EN 1.4541
 • Žaluzie z leštěného nerezu
 • Dálkové ovládání na objednávku
 • Konektor pro lokální nebo centrální regulaci
 • Konektor pro smímání stavu zařízení
 • Zvýšení krytí na IP 54 na objednávku
 • Široký sortiment příslušenství
 • Uvedení do provozu zdarma
 • Prodloužená záruka až 7 let na základě smlouvy

Modulace podle teploty spalin

Systém plynulé modulace pracuje tak, že udržuje teplotu spalin na nastavené hodnotě. Elektronické zařízení každých 30 sekund kontroluje aktuální teplotu spalin a zvyšuje či snižuje výkon hořáku podle toho, zda naměřená teplota spalin je nad nebo pod nastavenou hodnotou. Výkon je snížen či zvýšen vždy o 3 % z aktuální hodnoty výkonu.

Díky systému modulace podle teploty spalin je zajištěno, že teplota spalin nikdy nepřesáhne 50°C a tím je dosaženo, že zařízení po celou dobu svého provozu kondenzuje a také po celou dobu dosahuje účinnosti 110 % (podle LCV).

Tento fakt má velmi pozitivní přínos zejména pro úsporu provozních nákladů.

Nový výměník

Abychom odstranili negativní projev kondenzačních jednotek, tedy nízkou dT, museli jsme při vývoji navrhnout úplně nový výměník spaliny/vzduch. Výměník je oproti klasickému ohřívači vzduchu rozšířený o sekundární výměník. Tím jsme dosáhli, že výměník, ve kterém dochází ke kondenzaci, je v těsné blízkosti axiálního ventilátoru. Proud vzduchu dále prochází až ke spalovací komoře, kde vzduch získá další energii a je ohřátý na ideální teplotu. Kondenzační ohřívač SIGMA II díky tomu vždy skvěle topí.

Účinnost 110 % (podle LCV)

Takto vysoká účinnost je dosahována díky získávání dodatečné energie, která vzniká změnou skupenství při kondenzaci vodních par obsažených ve spalinách na vodu. Tato dodatečná energie činí cca 11 % při účinnosti spalování 98,7 %.

SIGMA II 30 TOP SIGMA II 40 TOP
Sezonní energetická účinnost % 85.7 85.7
Jmenovitý příkon Nom. | Min. kW 29 | 15 38 | 19
Jmenovitý výkon LCV Nom. | Min. kW 31 | 16 40 | 20
NOx mg/kWh 46 46
Δt Nom. | Min. °C 35 | 20 35 | 20
Dosah proudu vzduchu aktivní m 17 20
Průtok vzduchu m3/h 4000 5000
Elektrický příkon celého zařízení W 310 610
Hladina akustického tlaku dB(A) 58.7 63.3
Elektrické připojení V | Hz 230 | 50 230 | 50
Elektrické krytí ventilátor | hořákový box | plášť IP 54 | 40 | 20 54 | 40 | 20
Připojovací tlak plynu kPa 1,8 – 4 1,8 – 4
Spotřeba plynu G20 Nom. | Min. m3/h 2,8 | 1,4 3,6 | 1,8
Hmotnost kg 87 98