Uživatelé

Připravíme vám na míru dostupnou nabídku
Řešení pro každého

Se vším poradíme

Dokážeme najít řešení pro malé i velké projekty. Rádi vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího způsobu vytápění pro vaši halu. V případě potřeby kontaktujte naše obchodní zástupce.

Spolehlivé výrobky

Při dodržování pravidelných ročních servisních intervalů vám budou zařízení spolehlivě sloužit a zbytečně nezatíží váš rozpočet drahými opravami.

Nejčastější otázky

Rychlé odpovědi na nejčastější otázky, které nám při výběru pokládáte.

Lersen každodenně pracuje na zlepšování produktů, služeb i přístupu ke svým klientům. Naše výrobky jsou na technologické špici a díky tomu přináší nejen vysoký komfort vytápění, ale také úspory provozních nákladů. Naše klienty nikdy nenecháme bez pomoci v případě potřeby pomoci s návrhem, realizací či servisem našich produktů. Lersen je česká firma s historií téměř 30 let a má k dispozici nejen obrovské zkušenosti v oboru TZB, ale i sílu kapitálovou, výrobní a lidskou.

Z našich dlouholetých zkušeností lze počítat s životností 15-20 let. Zařízení jsou schopná fungovat i delší dobu, ale je třeba zvážit jejich morální zastarání zejména s ohledem na použití nových technologií, které umožňují snižovat roční náklady na vytápění díky lepší účinnosti spalování a sofistikovanější regulaci.

V současné době provádíme pravidelný roční servis na téměř 10.000 plynových zařízení Lersen. Pro značkový servis Lersen pracuje v Čechách a Slovensku téměř 20 servisních techniků, kteří jsou pravidelně školeni a mají vždy dostatek náhradních dílů. Servisní techniky koordinují dvě operátorky servisu, které se snaží co nejefektivněji řídit jejich práci i pohyb v terénu, aby čekací lhůty na servisní zásah byly co nejkratší. 

I v otázce servisu je vždy dobré klást důraz na prevenci než řešit pouze havarijní stavy. Doporučujeme našim klientům, aby tuto věc nepodceňovali, nespoléhali na necertifikonyé servisní techniky a vždy si zajistili pravidelný roční servis prostřednictvím značkového servisu Lersen v období mimo-sezony od dubna do srpna, kdy také nabízíme servis za nižší ceny.

Plynové infrazářiče se nejlépe hodí pro lokální či celoplošné vytápění hal s výškou stropu nad 6 m a zejména pro haly, které nejsou dobře izolované. Velmi oblíbené jsou i při vytápění moderních logistických center, kde je rozumné vytápět pouze prostor pro balení, nakládku a vykládku a zbytek haly, kde jsou umístěny regály až do stropu, nechat nevytápěný.

Při rozhodování, zda jsou infrazářiče vhodné je potřeba také myslet na jejich dostupnost. Jsou-li infrazářiče instalované pod stropem je jejich dostupnost omezená a lze ji často zajistit pouze za použití plošiny, kterou musí vždy platit uživatel, protože on se rozhodl pro tento způsob instalace. Dále pod infrazářiči nesmí být žádný stroj nebo regál, aby bylo možné s plošinou pod zářič zajet.

Aby byla práce pod infrazářiči pro pracovníky příjemná je třeba, aby instalace byla co nejvýše nad jejich hlavami a nebo byl zvolen infrazářič s nižším výkonem. V návodu k použití na straně 10 jsou uvedeny doporučené výšky instalace. Vždy je lepší se blížit maximální výšce. V případě, že je výška instalace nedostatečná je řešením instalovat zářiče pod úhlem 45°, sálání pak přichází z boku.

Plynové ohřívače vzduchu se nejlépe hodí pro celoplošné vytápění, když chcete mít v hale všude stejnou teplotu a relativně rychle. Nejlépe se osvědčují v moderních dobře izolovaných halách a to bez ohledu na výšku haly. Jsou vhodné do hal s výškou stropu od 3 do 12m. Ohřívače ALFA II po startu topí maximálním výkonem a jsou schopné rychle natopit prostor po nočním či víkendovém útlumu. Následně svůj výkon přizpůsobí aktuální ztrátám haly s ohledem na teplotu v exteriéru, což má pozitivní vliv úspory energií.

Stratifikace vzduchu v hale je jev, kdy je pod stropem výrazně vyšší teplota vzduchu než u země, rozdíl může být až 10°C i vyšší. A opravdu se jedná o velmi častý negativním projev většiny teplovzdušných systémů. Ohřívače vzduchu Lersen ALFA II instalované na stěny haly ve výšce 3 m tento problém řeší. ALFA II v režimu EKO moduluje až na polovinu svého nominálního výkonu a postupně snižuje ΔT výstupního vzduchu s ohledem na míru natopení haly. Právě snižování ΔT eliminuje stratifikaci až na úroveň, kterou se chlubí infrazářiče. V našem výrobním závodě jsme prováděli dlouhodobé testy, kdy jeden týden jsme topili infrazářiči COMPACT a druhý týden ohřívači vzduchu ALFA II na 19°C. Pod stropem ve výšce 8m jsme v případě infrazářičů měřili teplotu 19-21°C a v případě ohřívačů 19-22°C. 

Instalace pod stropem není dobrá a jsou k tomu dva hlavní důvody:

  1. Sníží se dosah zařízení pro pravidelný roční servis a uživatel musí zajistit přístup, což přináší nemalé náklady za pronájem plošiny
  2. Instalace pod stropem dramaticky zvyšuje stratifikaci a nezabrání ji ani ALFA II. Při topení jsou v chodu axiální ventilátory, které vytvářejí pod stropem mírný podtlak a u země mírný přetlak. Teplý vzduch stoupá ke stopu nejen přirozeným fyzikálním jevem, ale i nucenou cirkulaci.

Chcete-li se zbavit zbytečných nákladů a komplikací při údržbě a chcete-li snížit roční náklady na vytápění, instalujte ohřívače ALFA II pouze horizontálně na stěny haly do výšky cca 3 m.

Toto nebezpečí hrozí zejména v případě, kdy je hala pouze temperované na nízkou teplotu okolo 10°C a hystereze termostatu je příliš nízká. Jednotky ALFA II a COMPACT II jsme vybavili systémem ANTIKONDENZACE, který tento jev výrazně eliminuje. Tento systém nedovolí vypnutí hořáku dokud teplota spalin nedosáhne nastavenou modulační teplotu a umožní případný kondenzát z velké části odpařit. Tento systém však nedokáže eliminovat kondenzát v dlouhých odkouřeních, v takovém případě je nutné spalinovod izolovat anebo instalovat kondenzační jímku s trvalým odvodem kondenzátu.

Obecně lze říci, že si jednotky Lersen hravě poradí s délkou rovného odkouření až 10 m, ale je potřeba mít na paměti, že se zvyšující se délkou, mohou nastat komplikace s kondenzací spalin ve spalinové cestě. Pak je vhodné použít izolovaný typ odkouření a zajistit trvalý odvod kondenzátu. V případě dlouhých a nebo velmi komplikovaných odkouření je nejlepší zaslat návrh v PDF nebo DWG k posouzení na email support@lersen.com 

Nejlepším řešením je použití bezdrátové centrální regulace iLersen.NET, kdy má uživatel celý systém vytápění pod kontrolou přes webovou aplikaci. V případě, že uživatel nechce z jakéhokoli důvodu využít tuto nejmodernější technologii, je zde řešení za použití velmi jednoduché drátové centrální regulace EASY.NET. Jedná se pouze o plastový box ve kterém je ukryto určité množství relé, které jsou centrálně spínané digitálním týdenním termostatem. Vnitřní elektrický okruh je navržen tak, aby kabely vedoucí k topidlům nebyly spojovány či kříženy a každé topidlo mělo svůj vlasní nezávislý okruh, což podmínkou bezvadné funkce.

Destratifikátory mají smysl použít v halách, kde u topidel nelze regulovat jejich pracovní výkon v průběhu vytápění a v případě špatně izolovaných hal. U hal dobře izolovaných, které jsou vytápěny buď infrazářiči COPMPACT II nebo ohřívači AFLA II, které jsou instalované na stěnách haly není použití destratifikátorů potřebné, protože tato zařízení jsou navržena tak, že jsou schopna stratifikaci sami eliminovat.

Aby bylo dosaženo komfortu podobného u teplovodních vratových clon i u clony plynové, bylo nutné zajistit, aby výměník byl stále předehřátý a byla vyplněna prodleva mezi startem ventilátorů a startem hořáku. Toho bylo dosaženo za použití STAND-BY režimu, kdy si clona udržuje výměník nahřátý i když jsou vrata ještě zavřená. Při STAND-BY režimu je samozřejmě spotřebováván plyn avšak pro udržování výměníku nahřátého není potřeba velké množství plynu. Obvykle se výměník stihne natopit v průběhu 5-10 minut, s ohledem na teplotu v hale a frekvenci otvírání vrat. Jakmile je dosažena nastavená teplota výměníku, hořák se automaticky vypne.  

Tato otázka je v současné době velmi frekventovaná a jasnou a stoprocentní odpověď nedokáže dát nikdo. Z našeho pohledu bude zemní plyn jako palivo k dispozici ještě mnoho desetiletí, protože jeho zásoby na světe jsou dostatečné a není zde pouze jeden producent. Máme za to, že otázka nezní zda bude plyn, ale jaká bude jeho cena? Další otázkou je jaká je k plynu alternativa s ohledem na cenu a zejména na dostupnou infrastrukturu? Jako alternativa se jeví použití tepelných čerpadel vzduch/vzduch, ale zde je nutné si uvědomit, že tato zařízení dobře fungují při teplotách v exteriéru nad bodem mrazu. Jako nejlepší řešení vidíme diverzifikovat zdroje a v přechodových obdobích na podzim a na jaře, využívat na topení tepelná čerpadla a plynové topení využívat na dotopení v období mrazů.