Plynový teplovzdušný ohřívač Alfa II TOP

Nekondenzační ohřívač vzduchu s plynulou modulací výkonu splňující ekologické nařízení Ekodesign 2021. Dostupné a spolehlivé řešení pro velké i malé haly. Brání vytváření stratifikace, více zde.
icon Nerezový výměnník
icon Nekondenzační
icon Záruka 7 let
 • Sezonní energetická účinnost vytápění 79,8 %
 • Splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281 a 2017/C 229/01
 • Testováno podle nové normy EN 17082/2020
 • Nekondenzační teplovzdušný ohřívač
 • Plynulá modulace výkonu podle teploty spalin
 • Ekologický premixový hořák technologie Honeywell
 • Nerezový výměník z oceli EN 1.4541, teplotní odolnost 850°C
 • Žaluzie z leštěného nerezu
 • Vysoké průtoky a dosahy proudu vzduchu
 • Brání tvorbě stratifikace, více zde:
 • Základní barva šedá metalická RAL 9007
 • Barva na objednávku bílá RAL 9002 nebo žlutá 1021
 • Dálkové ovládání na objednávku
 • Konektor pro lokální nebo centrální regulaci
 • Konektor pro snímání stavu zařízení
 • Zvýšení krytí na IP 54 na objednávku
 • Široký sortiment příslušenství
 • Uvedení do provozu zdarma
 • Prodloužená záruka až 7 let na základě smlouvy

Konstrukce

Nový ohřívač ALFA2 je oproti svému předchůdci cca o 1/3 menší i lehčí. Díky zvýšení teplosměnné plochy výměníku a použití nerezového plechu bylo možné celou jednotku zmenšit a použít tak méně, ale přitom mnohem kvalitnějšího materiálu. Dále díky optimálnímu designu výměníku (vzduch přes něj prochází v laminárním proudění) bylo možné použít menší axiální ventilátory, které mají oproti původním o 30 – 50 % nižší spotřebu elektrické energie při stejném vzduchovém výkonu. Všechny vnější i vnitřní komponenty výměníku jsou pouze z nerezové oceli a opláštění topidla je z lakovaného pozinkového plechu.

Aby bylo možné vyhovět striktním podmínkám Ekodesignu 2021 (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281) a provozovat zařízení jako nekondenzační, bylo nutné funkci zařízení navrhnout tak, aby modulovalo v co největším rozsahu 100 – 55 % a maximum času pracovalo při nejvyšší účinnosti, která se pohybuje z pohledu LCV (komínová ztráta) na úrovni 94,5 % a z pohledu GCV (účinnost založená na spalném teplu) na úrovni 84 % při hodnotách NOx pouze 54 mg/kWh. Všechny tyto hodnoty byly ověřeny autorizovanou zkušebnou podle nové normy EN 17082/2020.

Výměník

Výměník pro novou ALFA2 je svářen z vysoce odolného nerezového plechu třídy EN 1.4541, který dlouhodobě odolává teplotám do 850°C. Tvoří jej jednotlivé půl-lamely, které byly nejprve tvářeny tažením materiálu a následně oříznuty na vláknovém laseru do požadovaného tvaru. Půl-lamely se ořezávají na tři základní tvary. Výměník obsahuje největší množství půl-lamel středových, následně se jedna ponechá jako slepá, která výměník zakončuje a jedna se použije jako přírubová, do které jsou vyříznuty otvory pro uchycení příruby hořáku a odkouření. Takto připravené půl-lamely jsou svářeny v plně automatickém robotickém pracovišti. Výsledkem je celonerezový výměník, který je sestaven z jednotlivých žeber, kde uvnitř proudí spaliny a z vnějšku vzduch, který se ohřívá.

Režim eko

Poté, co prostorový termostat vydá požadavek topit, zařízení startuje a je zapálen premixový hořák. Následně je spuštěn režim ANTI-KONDENZACE, který trvá až do doby, kdy je dosažena modulační teplota. Po dosažení modulační teploty se zařízení automaticky přepne do režimu EKO, ve kterém je nastavena pevná modulační teplota 140°C. Zařízení se po celou dobu provozu snaží udržet modulační teplotu EKO. Díky tomu teplota spalin osciluje mezi hodnotami 130 – 150°C, což zaručuje maximální účinnost. Díky tomuto režimu je spotřeba plynu o cca 10% nižší, než u původních jednotek, které Ekodesignu neodpovídaly.

 

Režim antikondenzace

ALFA2 TOP dokáže s jistotou zabránit vzniku kondenzátu v zařízení, protože nedovolí prostorovému termostatu vypnout, dokud nedosáhne modulační teplotu. Tím i pomůže odpařit malé množství kondenzátu v kondenzační jímce, avšak na eliminaci kondenzátu v dlouhých neizolovovaných či koaxiálních odkouřeních má vliv pouze malý.

Specifika při navrhování

Zařízení ALFA2 pracuje v režimu EKO v celém rozsahu modulace. Při navrhování je potřeba počítat s tím, že přestože ohřívač vzduchu začne topit výkonem “max.”, tak po většinu času bude halu vytápět výkonem blízkým “min.” a teplota spalin se bude pohybovat okolo 140°C. To bude znamenat, že v případě dlouhých a neizolovaných systémů odkouření v nich bude docházet k tvorbě kondenzátu. Doporučujeme proto vždy zařadit na začátek spalinovodu kondenzační jímku s odvodem kondenzátu a odvod spalin v celé délce izolovat. U kratších odkouření o délce cca 2 m je riziko kondenzace v odkouření minimální, ale nelze ji úplně vyloučit zejména v případě, že bude hala pouze temperována např. na 10°C. Při použití koaxiálního odkouření použijte pouze takové, které má vnitřní trubku spalinovodu izolovanou.

ALFA2 TOP 2 ALFA2 TOP 3 ALFA2 TOP 4 ALFA2 TOP 5
Sezonní energetická účinnost % 78,8 78,9 78,9 78,8
Jmenovitý příkon nom. | min. kW 16 | 10 25 | 15 34 | 19 40 | 24
Účinnost spalování LCV nom. | min. % 91 | 94 91 | 94 91 | 94 91 | 94
Jmenovitý výkon LCV nom. | min. kW 15 | 9 23 | 14 31 | 18 36 | 23
NOx mg/kWh 56 56 56 56
Průtok vzduchu m3/h 2700 4100 4900 6100
Dosah proudu vzduchu m 14 18 21 23
Spotřeba plynu G20 nom. | min. m3/h 1,5 | 1,0 2,4 | 1,4 3,2 | 1,8 3,8 | 2,3
Hmotnost kg 65 75 86 97

Více technických informací naleznete v Návodu k použití (MANUAL) v sekci Ke stažení.