Plynový infrazářič tmavý Compact II TOP

Tmavý plynový infrazářič s mimořádně vysokou účinností sálání. Efektivní řešení s unikátním systémem přetlakového hořáku s rovnoměrným rozložením teploty.
icon Nový přetlakový hořák
icon Izolovaný reflektor
icon Systém dotopení a antikondenzace
 • Sezonní energetická účinnost vytápění 93 %
 • Vysoká sálavá účinnost 80,7 % (obvykle 65 %)
 • Nový přetlakový hořák
 • Systém DOTOPENÍ
 • Systém ANTIKONDENZACE
 • Rychlá a snadná montáž
 • Žáruvzdorné tenkostěnné trubice
 • Integrovaná izolace refektoru
 • Modulace podle teploty spalin, dvoustupňový výkon
 • Dilatační členy každé 2 m, chráněno užitným vzorem
 • Speciální strukturovaný hliníkový refektor s vysokou odrazivostí
 • Konektor pro připojení lokální či centrální regulace
 • Konektor pro smímání stavu zařízení
 • Uvedení do provozu zdarma
 • Prodloužená záruka až 7 let na základě smlouvy

Nový hořák

V COMPACT2 využíváme úplně nový přetlakový hořák, který jsme speciálně pro tento inovovaný infazářič vyvinuli. Přetlakové hořáky mají obecně velmi vysokou účinnost spalovaní, ale krátký plamen. Díky našemu technickému řešení se nám podařilo plamen natáhnou do ještě větší délky než u předchozího modelu. Díky tomu jsou teploty radiačních trubic rovnoměrně rozloženy a nedochází k přehřívání v prvních dvou metrech za hořákovým boxem.

 

 

Snadná montáž

Z výrobního závodu Lersen je plynový infrazářič dodáván v jednotlivých 2 m dlouhých segmentech, které jsou již kompletně sestavené. Jejich montáž je proto velmi snadná, stačí je pouze sestavit dohromady a spojit 6 šrouby.

 

 

Dilatace mamka taťka

COMPACT2 využívá unikátní systém dilatace, který byl vyvinut v Lersenu. Jedná se o systém, námi familiárně nazývaný, „MAMKA<->TAŤKA“. Radiační trubice jsou opatřeny velmi přesně soustruženými přírubami, které jsou k radiační trubici přivařené. Příruba „MAMKA“ je pevně uchycena k čelu segmentu a příruba „TAŤKA“ je volná. Když se začnou vlivem tepla radiační trubice roztahovat, zajíždí příruba „TAŤKA“ do příruby „MAMKA“. Dilatace se tedy odehrává uvnitř radiačních trubic a nijak neovlivňuje konstrukci zařízení. Infrazářiče se tedy teplem nedeformují a zůstávají vždy rozměrově stálé.

 

 

Izolovaný reflektor

Pouze verze TOP používá izolovaný reflektor, který je vyroben jako sendvič. Z vrchní strany je izolace krytá lakovaným pozinkovaným plechem o síle 0,8 mm, aby byla zdůrazněna estetická část infrazářiče a současně slouží jako konstrukční prvek, který reflektor zpevňuje. Uvnitř je použita minerální vata Rockwool o síle 40 mm s teplotní odolností 300°C. Vnitřní odrazová plocha reflektoru je vyrobena z hliníkového plechu, který má ze všech materiálů nevyšší schopnost odrazu tepla a současně je jeho povrch strukturovaný, abychom dokázali co nejefektivněji odrážet sálání zejména z vrchních částí radiadiačních trubic.

 

 

Systém DOTOPENÍ

Elektronika v novém COMPACT2 ponechává po vypnutí topení ventilátor hořáku stále v chodu na minimální otáčky a tím brání otočení směru tahu. Horký vzduch, který se ohřívá od naakumulovaného tepla z radiačních trubic, tak stále směřuje od hořáku k odkouření a energie je postupně vysálána do prostoru haly, aniž by bez užitku unikla sáním do exteriéru. Celý systém je řízen na základě teplotního čidla ve spalinách, takže čas pro DOTOPENÍ je variabilní a určuje se podle rychlosti s jakou je zbytkové teplo vysáláno do haly.

Systém ANTIKONDENZACE

Systém Lersen ANTIKONDENZACE dokáže efektivně zabránit vzniku kondenzátu v radiačních trubicích tím, že nedovolí vypnout hořák do doby, než se zařízení zahřeje na provozní teplotu a pomůže tak s odpařením případného kondenzátu, avšak na eliminaci kondenzátu v dlouhých neizolovovaných či koaxiálních odkouřeních má vliv pouze malý.

COMPACT2 04 TOP COMPACT2 06 TOP COMPACT2 08 TOP COMPACT2 10 TOP
Sezonní energetická účinnost % 89,9 90,6 90,6 90,6
Jmenovitý příkon – G20 Nom. | Min. kW 19 | 14 37 | 28 49 | 34 49 | 39
Jmenovitý výkon – G20 Nom. | Min. kW 17,5 | 12,7 33,7 | 25,5 44,6 | 30,9 44,6 | 35,5
Účinnost spalování LCV Nom. | Min. % 92 | 90,5 92 | 90,5 92 | 90,5 92 | 90,5
Vysálaný výkon – G20 Nom. | Min. kW 15,2 | 11,2 29,9 | 22,6 39,5 | 27,4 39,5 | 31,5
Účinnost sálání % 80 80 80 80
Hodnota NOx mg/kWh 165 165 165 165
Elektrické krytí hořákový box | ostatní IP 40 | 00 40 | 00 40 | 00 40 | 00
Spotřeba zemního plynu Nom. | Min. m3/hod 1,8 | 1,3 3,5 | 2,7 4,7 | 3,2 4,7 | 3,7
Hmotnost infrazářiče kg 119 167 214 262