AWA32 systém tepelného čerpadla vzduch-voda-vzduch

Součástí topného systému AWA32 je tepelné čerpadlo FEIHCD100S3, hydrobox a speciální ohřívač vzduchu ZETA TC s EC axiálním ventilátorem pro vytápění a chlazení průmyslových hal.
icon Výkon 32 kW při +7°C v exteriéru
icon Vysoký SCOP 4,85
icon Chladivo R32 (GWP 675)
 • Volitelný režim TOPENÍ / CHLAZENÍ
 • dT ohřívaného vzduchu 10 až 20°C
 • Průtok vzduchu nastavitelný 4.000 až 6.000 m3/hod

 

Systém AWA32 obsahuje:

  • Tepelné čerpadlo FEIHCD100S3
   • Výkon 32 kW při +7°C v exteriéru
   • Výkon 25 kW při -7°C v exteriéru
   • COP 4,6 při teplotním spádu 30/35°C a +7°C v exteriéru
   • COP 2,7 při teplotním spádu 40/45°C a -7°C v exteriéru

Hydrobox

   • buffer tank 50l / 120l
   • vodní čerpadla pro primární a sekundární okruh
   • termostaty topné a chladící vody
   • expanzní nádoba
   • ochrana nízkého a vysokého tlaku

Zeta TC

    • dělený výměník 6 řad
    • hydrofilní folie
    • vanička pro odvod kondenzátu
    • EC axiální ventilátor
    • termo-manometr

Možnosti instalace

Systém tepelného čerpadla AWA32 lze objednat jako sestavu SPLIT, kdy je hydrobox umístěn nad ohřívačem vzduchu ZETA TC a tvoří jeden celek a nebo jako 3 komponenty s možností umístit hydrobox na zem či na sloup pod ohřívač vzduchu ZETA TC.

Exteriérovou jednotku tepelného čerpadla lze umístit na bok haly na samostatnou konzoli a nebo na dostatečně vysoký podstavec, který umožní odtékání kondenzátu.

Energetická úroveň A+++

S nejvyšší energetickou třídou A+++, je jednotka energeticky nejúčinnější a může zákazníkům výrazně snížit náklady za energie. Je však nutné provozovat systém s co možná nejnižším teplotním spádem a nejvyšším průtokem vzduchu, aby dT ohřívaného vzduchu byla co nejnižší. Systém lze provozovat i při velmi komfortní dT 20°C, ale zde je nutné počítat se snížením účinnosti COP, tak jak ukazuje následující graf.

Rychlé odmrazení

Tepelné čerpadlo využívá chytré odmrazování řízením frekvence a technologie EEV. Díky použitému buffer tanku, který je ukryt v Hydroboxu, nevychází z ohřívače vzduchu ZETA TC chladný vzduch, protože energii na odmrazení si exteriérová jednotka bere z buffer tanku a ne z haly.

EVI + DC invertorová technologie

Díky této technologii dokáže TČ optimálně řídit frekvenci a EEV podle okolní teploty a teploty zpětné vody a objemu chladiva hlavního okruhu chladivového systému, i když je okolní teplota nižší než -15 °C. Tepelné čerpadlo dokáže zajistit velmi slušný topný výkon i bez jakéhokoli pomocného elektrického ohřívače.

 

v procesu