AWA32 SPLIT systém tepelného čerpadla vzduch-voda-vzduch

Součástí topného systému AWA32 SPLIT je tepelné čerpadlo FEIHCD100S3 vzduch-voda a speciální teplovodní ohřívač vzduchu ZETA TC s EC axiálním ventilátorem pro vytápění a chlazení průmyslových hal.
icon Výkon 32 kW při +7°C v exteriéru
icon Vysoký SCOP 4,85
icon Chladivo R32, pouze 3,5 kg (GWP 675)

Výhodné ceny v rámci sestavy:
Tepelné čerpadlo FEIHCD100 …. 160.000,- Kč bez DPH
Teplovodní ohřívač ZETA TC …….. 65.000,- Kč bez DPH

Systém AWA32 SPLIT nabízí:

 • Volitelný režim TOPENÍ / CHLAZENÍ
 • dT ohřívaného/ochlazovaného vzduchu 10 až 20°C
 • Průtok vzduchu až 5.800 m3/hod
 • Dosah proudu vzduchu 20 m

Systém AWA32 SPLIT obsahuje:

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

 • FEIHCD100S3, tepelné čerpadlo
   • Výkon 32 kW při +7°C v exteriéru
   • Výkon 25 kW při -7°C v exteriéru
   • COP 4,6 při teplotním spádu 30/35°C a +7°C v exteriéru
   • COP 2,7 při teplotním spádu 40/45°C a -7°C v exteriéru
 • Zeta TC, teplovodní ohřívač vzduchu
    • dělený výměník 6 řad
    • hydrofilní folie
    • vanička pro odvod kondenzátu
    • EC axiální ventilátor
    • termo-manometr
    • oběhové čerpadlo
    • expanzní nádoba
    • ochrana nízkého a vysokého tlaku
    • filtr pevných částic
    • bezdrátový prostorový termostat s týdenním programem
 • Sestava připojovacích hadic 
    • 2 ks flexibilní hadice nerezová s izolací pro exteriér 1,5 m, připojení 6/4″
    • 2 ks flexibilní hadice nerezová s izolací pro interiér 3 m, připojení 6/4″
    • 2 ks T kus s napouštěcím ventilem
 • Podpěry
    • podpěra pevná 900 mm (pár) nebo otočná, zesílená konstrukce

Možnosti instalace

Systém tepelného čerpadla AWA32 je dodáván jako SPLIT, kdy je tepelné čerpadlo umístěno v exteriéru a propojeno dvěmi hadicemi se speciálním ohřívačem vzduchu ZETA TC. Systém tak tvoří jeden vytápěcí / chladící celek, který pracuje automaticky podle programu, který si uživatel navolí za pomocí týdenního digitálního prostorového termostatu.

Exteriérovou jednotku tepelného čerpadla lze umístit na bok haly na samostatnou konzoli a nebo na dostatečně vysoký podstavec, který umožní odtékání kondenzátu.

Energetická úroveň A+++

S nejvyšší energetickou třídou A+++, je jednotka energeticky nejúčinnější a může zákazníkům výrazně snížit náklady za energie. Je však nutné provozovat systém s co možná nejnižším teplotním spádem a nejvyšším průtokem vzduchu, aby dT ohřívaného vzduchu byla co nejnižší. Systém lze provozovat i při velmi komfortní dT 20°C, ale zde je nutné počítat se snížením účinnosti COP, tak jak ukazuje následující graf.

Graf zobrazuje obvyklé hodnoty produktové série FEIHCD. Konkrétní hodnoty se mohou pro jednotlivé modely lišit, viz Návod k použití.

Rychlé odmrazení

Tepelné čerpadlo využívá chytré odmrazování řízením frekvence a technologie EEV. Současně díky použitému mikroprocesoru, který je součástí teplovodního ohřívače vzduchu ZETA TC je systém odmrazování inteligentně řízen tak, aby chladný vzduch co nejméně ovlivňoval tepelnou pohodu v hale.

EVI + DC invertorová technologie

Díky této technologii dokáže TČ optimálně řídit frekvenci a EEV podle okolní teploty a teploty zpětné vody a objemu chladiva hlavního okruhu chladivového systému, i když je okolní teplota nižší než -15 °C. Tepelné čerpadlo dokáže zajistit velmi slušný topný výkon i bez jakéhokoli pomocného elektrického ohřívače.

Sestava připojovacích hadic

Jako volitelné příslušenství nabízíme sestavu flexibilních připojovacích hadic pro snadnou montáž. Sestavu tvoří 1,5 m dlouhá nerezová hadice s izolací pro exteriér a 3 m dlouhá nerezová hadice s izolací pro interiér. Tyto hadice se spojí T kusem s kulovým kohoutem 3/4″ pro snadné napouštění a vypuštění topného média (voda+glykol). Spoje jsou těsněny O kroužkem uvnitř převlečených matic o dimenzi 6/4″. V sestavě jsou od každého komponentu 2 kusy.

Model ZEATC32
Výměník Cu/Al řady 6
Lamely povrch hydrofilní
Výkon topení 50/45/15 °C kW 36
Výkon topení 50/45/20 °C kW 32
dT topení 50/45/15 °C* °C 24
dT topení 50/45/20 °C* °C 20
Výkon chlazení 8/12/25 °C kW 19
dT chlazení 8/12/25 °C* °C 9
Ventilátor EC mm 500
Průtok vzduchu** m3/h 5.800
Rychlost vzduchu výstupní*|** m/s 4,2
Dosah proudu vzduchu m 22
Maximální délka potrubí m 6
Připojení, 2x vnější závit 6/4“
Objem média l 45
Příkon | Napětí celkem W | V 1.370 | 230
Proud celkem A 7,1
Hmotnost bez média kg 160

* Průměrná hodnota, v jednotlivých místech výměníku se liší
** Střední hodnota, hodnota se mění s teplotou média