Bezdrátová centrální regulace iLersen.NET

Bezdrátové řešení centrální regulace s interaktivním online rozhraním. Mějte svá zařízení pod kontrolou odkudkoliv s řadou chytrých funkcí a analytik.
icon Bezdrátová centrální regulace
icon Ovládání přes webový prohlížeč
icon Verze free po celou dobu zdarma
 • Bezdrátové řešení výrazně ušetří náklady na elektro rozvody
 • Možno použít i na starší zařízení LERSEN
 • Kdykoli a kdekoli pod kontrolou přes webový prohlížeč
 • Až 50 zařízení na jednu GATEWAY
 • Teplotní čidla opatřena akumulátorem, bez nutnosti napájení
 • Připojení přes ETHERNET nebo GSM modem mimo síť uživatele
 • Tvorba zón bez limitu
 • Tvorba vytápěcích programů bez limitu
 • Hystereze, možnost uživatelského nastavení
 • Zpoždění startu, topidla startují postupně
 • Anti-kondenzace, topidla jsou v provozu minimální čas
 • Boost, preference jiné teploty na zvolenou dobu
 • Sledování exteriérové teploty z meteo serveru
 • Statistika teplot a doby topení s možností exportu do CSV
 • Alert e-maily v případě poruchy
 • Jazyky čeština a angličtina

Gateway kontroluje a řídí bezdrátovou MESH sít tvořenou z Teplotních čidel a TZB ovladačů. Je schopna zajistit komunikaci i s nejvzdálenějšími zařízeními díky redistribuci signálu od jednoho zařízení k dalšímu.

Systém získává informace o teplotě z teplotního čidla a o stavu topidel ze tří vstupů IN TZB ovladače. Topidla jsou ovládána prostřednictvím třech výstupů relé OUT TZB ovladače. ​

Gateway řídí jednotlivá topidla či zóny podle vytápěcích programů, které uživatel vytváří ve svém web profilu na www.ilersen.net

V případě výpadku internetového spojení mezi web serverem a gateway, pracuje gateway naprosto autonomně a řídí zóny podle posledního nastavení programu. V případě poruchy gateway, kdy je ztracena komunikace s TZB ovladači dojde k automatickému vypnutí topidel a systém ihned zašle alert informační e-mail o tom, co se událo.

Menu