Bezdrátová centrální regulace iLersen.NET

Bezdrátové řešení centrální regulace s interaktivním online rozhraním. Mějte svá zařízení pod kontrolou odkudkoliv s řadou chytrých funkcí a analytik.
icon Bezdrátová centrální regulace
icon Ovládání přes webový prohlížeč
icon Verze free po celou dobu zdarma
 • Bezdrátové řešení výrazně ušetří náklady na elektro rozvody
 • Možno použít i na starší zařízení LERSEN
 • Kdykoli a kdekoli pod kontrolou přes webový prohlížeč
 • Až 50 zařízení na jednu GATEWAY
 • Teplotní čidla opatřena akumulátorem, bez nutnosti napájení
 • Připojení přes ETHERNET nebo GSM modem mimo síť uživatele
 • Tvorba zón bez limitu
 • Tvorba vytápěcích programů bez limitu
 • Hystereze, možnost uživatelského nastavení
 • Zpoždění startu, topidla startují postupně
 • Anti-kondenzace, topidla jsou v provozu minimální čas
 • Boost, preference jiné teploty na zvolenou dobu
 • Sledování exteriérové teploty z meteo serveru
 • Statistika teplot a doby topení s možností exportu do CSV
 • Alert e-maily v případě poruchy
 • Jazyky čeština a angličtina

Gateway kontroluje a řídí bezdrátovou MESH sít tvořenou z Teplotních čidel a TZB ovladačů. Je schopna zajistit komunikaci i s nejvzdálenějšími zařízeními díky redistribuci signálu od jednoho zařízení k dalšímu.

Systém získává informace o teplotě z teplotního čidla a o stavu topidel ze tří vstupů IN TZB ovladače. Topidla jsou ovládána prostřednictvím třech výstupů relé OUT TZB ovladače. ​

Gateway řídí jednotlivá topidla či zóny podle vytápěcích programů, které uživatel vytváří ve svém web profilu na www.ilersen.net

V případě výpadku internetového spojení mezi web serverem a gateway, pracuje gateway naprosto autonomně a řídí zóny podle posledního nastavení programu. V případě poruchy gateway, kdy je ztracena komunikace s TZB ovladači dojde k automatickému vypnutí topidel a systém ihned zašle alert informační e-mail o tom, co se událo.

Hardware

Gateway

komunikační a řídící zařízení na bázi mikroPC, které zajišťuje propojení všech teplotních čidel a TZB ovladačů v MESH síti.

ILGW ETH

Gateway ETH využívá připojení k internetu prostřednictvím lokální sítě uživatele za pomocí ethernet kabelu (připojení je zdarma).

 

 

ILGW GSM

Gateway GSM využívá bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím GSM M2M modemu připojeného do USB slotu. Připojení je realizováno mimo síť uživatele (připojení je zpoplatněno).

 

Teplotní čidlo

Samostatné bezdrátové zařízení, které měří teplotu.

ILTC

 • lze jej napájet prostřednictvím 230V adaptéru nebo provozovat bez připojení na 230V, pouze na akumulátor, který je součástí zařízení
 • je v samostatném plastovém boxu, který je určen pro instalaci v interiéru IP20
 • podle počtu zón je třeba instalovat stejné množství teplotních čidel

TZB ovladač

Samostatné bezdrátové zařízení, které ovládá topidla LERSEN.

ILTZBO

 • zařízení disponuje třemi výstupy OUT relé 5A a třemi vstupy IN s indikací 230V
 • je v samostatném plastovém boxu, pro snadnou instalaci je dodáváno s konzolou a dvěma konektory
 • pro každé topidlo se použije jeden TZB ovladač
 • starší modely mohou být ovládány také, ale je třeba toto specifikovat v objednávce

 

Repeater

Samostatné bezdrátové zařízení, které prodlouží dosah signálu.

IQD-REP-02

 • V případě příliš velkých vzdáleností a nedostatečného signálu lze signál prodloužit za pomocí repeateru IQD-REP-02
 • napájení 230V
 • v plastové krabici pro instalaci v průmyslu
 • provedení bez nutnosti odborné instalace, lze pouze zasunout do zásuvky 230V

Software

Menu

Domů

úvodní krátké informace o zónách, teplotách a novinkách LERSEN

Zóny

tvorba, editace a odstraňování zón, ovládání zón i jednotlivých topidel

Programy

tvorba, editace a odstraňování vytápěcích programů a teplot

Haly

seznam a správa jednotlivých hal a gateway. V režimu ECO iLersen umožňuje shromáždit pod jeden profil několik hal a pod jednu halu několik Gateway

Statistika

zobrazuje v přehledném grafu čas topení a průběh tří teplot:

 • cílová teplota, dle programu
 • interiérová teplota, podle teplotního čidla
 • exteriérová teplota, podle meteo serveru

Uživatelský profil

zobrazuje a edituje záznamy o uživateli a zvolené službě

Domů

Stránka zobrazuje rychlý přehled o zónách a informuje o novinkách.

Zóny

Stránka umožňuje vytvářet, editovat, odstraňovat a sledovat stav zóny. ​ K Zóně lze přiřadit:

 • vytápěcí Program
 • teplotní čidlo, vždy jedno čidlo pro zónu
 • TZB ovladač, libovolný počet ​

Zónu lze ovládat jako celek:

 • zapnout, na omezený čas
 • vypnout, trvale bez ohledu na Program
 • přepnout do automatického režimu, pracuje podle Programu
 • Boost, na omezený čas zvolit prioritu jiné teploty (v režimu ECO)
 • zapnout ventilaci, platí pro ALFA a SIGMA
 • měnit nastavení: Hystereze, Zpožděný start, Anti-kondenzace (v režimu ECO)
 • změnit hysterezi, postupný start a minimální délku topení (v režimu ECO) ​

Topidla lze ovládat jednotlivě:

 • zapnout na omezený čas
 • vypnout trvale
 • restartovat
 • ventilovat (ALFA a SIGMA)

 

Programy

Stránka umožňuje neomezeně vytvářet, editovat a odstraňovat vytápěcí Programy a Teploty.

 • ​ vytápěcí Program je týdenní
 • jednotlivé řádky Programu určují čas změny
 • při editaci Teploty se automaticky změní všechny zápisy v Programu

 

Haly

Stránka zobrazuje jednotlivé haly a gateway přiřazené k uživatelskému profilu. ​

 • v režimu FREE lze k profilu přiřadit pouze jednu GATEWAY (jednu halu)
 • v režimu ECO není počet hal / gateway omezen
 • uživatel zvolí libovolný e-mail, na který budou zasílány alert informace o nestandardním chování zařízení
 • v případě více hal lze zvolit různé umístění a různé e-maily
 • uživatel určí umístění haly, nutné pro správné zobrazování teploty v exteriéru

 

Statistika

Stránka zobrazuje přehledné grafy informující uživatele o průběhu vytápění u konkrétní zóny (pouze v režimu ECO) Lze vybrat libovolnou zónu a libovolný den i zpětně. ​

Graf Teploty

 • červená – teplota naměřená v zóně
 • modrá – teplota v exteriéru z meteo serveru
 • zelená – teplota požadovaná podle programu ​

Graf Čas topení

zobrazuje čas a délku topení ​

Tlačítko Export

Systém umožňuje export dat ve formátu CVS, který lze otevřít v libovolném tabulkovém procesoru. Pro export lze zvolit aktuálně zobrazený den anebo měsíc.

 

Profil

Stránka zobrazuje a umožňuje editaci základních identifikačních údajů o uživateli. ​ Umožňuje změnu:

 • základních údajů
 • hesla
 • jazyku, čeština / angličtina ​

Dále lze přidat další uživatele, kteří mají přístup do systému.

 

Aler E-maily

V případě nestandardní situace, systém iLersen zašle na “e-mail pro reporty” následující sdělení: ​ ​

 • Předmět: iLersen.net – zařízení nefunguje podle očekávání Program vydal pokyn k topení a topidlo netopí.
 • Předmět: iLersen.net – zařízení je v poruše Na zařízení svítí červená kontrolka PORUCHA.
 • Předmět: iLersen.net – zařízení je v havárii Na zařízení trvale svítí modrá kontrolka HAVÁRIE.
 • Předmět: iLersen.net – zařízení nekomunikuje GATEWAY nemá spojení s TZB ovladačem nebo s teplotním čidlem. a
 • Předmět: iLersen.net – GATEWAY nekomunikuje se severem iLersen.net Došlo ke ztrátě internetového spojení mezi GATEWAY a webovým serverem.