Zatím nejlepší tmavý plynový infrazářič COMPACT II

 

Po téměř deseti letech, po které vyrábíme tmavý plynový infrazářič COMPACT, který jako první nastavil nejvyšší laťku v účinnosti sálání 80,7%, přišel čas na jeho inovaci. V novém infrazářiči COMPACT2 jsme zúročili všechny naše zkušenosti, znalosti i nejmodernější technologie, které jsme za poslední desetiletí získali.

COMPACT2 si ponechává všechny skvělé vlastnosti prvního Compactu, které naši zákazníci oceňují a přidává mnoho dalších výhod i inovativních technických a elektronických řešení.

Co zůstává:

VELMI SNADNÁ MONTÁŽ

Zářič je již z výroby kompletně dokončený a stačí pouze spojit jednotlivé již hotové segmenty 6ti šrouby. Není potřeba jej dodělávat na místě instalace. Montáž je tedy velmi snadná a rychlá, že ji zvládne i nováček v oboru. Montáž lze uskutečnit jen ve dvou lidech a z jedné plošiny.

 

ROZMĚROVÁ STÁLOST

COMPAC2 i nadále využívá unikátní systém dilatace, který byl vyvinut v Lersenu a je chráněn užitným vzorem. Jedná se o systém, námi familiárně nazývaný, „MAMKA<->TAŤKA“. Radiační trubice jsou opatřeny velmi přesně soustruženými přírubami, které jsou k trubici přivařené na speciálním svářecím automatu. Příruba „MAMKA“ je pevně uchycena k segmentu a příruba „TAŤKA“ je volná. V moment, kdy se radiační trubice zahřeje a začne se roztahovat, zajíždí příruba „TAŤKA“ do příruby „MAMKA“. Dilatace se tedy odehrává uvnitř radiačních trubic a nijak neovlivňuje konstrukci zařízení. Infrazářiče se tedy teplem nedeformují do tzv. banánu a zůstávají vždy rozměrově stálé.

Sváření dilatačních přírub k radiační trubici.

Co jsme vylepšili:

HOŘÁK

První verze Compactu využívala podtlakový atmosférický hořák, který sice umí velmi dobře natáhnout plamen do délky, ale má mnohem horší účinnost spalování a je citlivý na správné nastavení či vnější vlivy. V COMPACT2 využíváme úplně nový přetlakový hořák, který jsme speciálně pro tento inovovaný zářič vyvinuli.

Přetlakové hořáky mají obecně velmi vysokou účinnost spalovaní, ale krátký plamen. Díky našemu technickému řešení se nám podařilo plamen natáhnou do ještě větší délky než v případě původního podtlakového hořáku. Díky tomu jsou teploty radiačních trubic rovnoměrně rozloženy a nedochází k přehřívání v prvních dvou metrech za hořákovým boxem.

Komponenty pro hořák jsou vyráběny na novém vláknovém laseru.

 

REFLEKTOR

Abychom maximalizovali účinnost sálání a také výkon zařízení, upravili jsme rozměry a tvar reflektoru. Nyní má reflektor o 10% vyšší odrazovou plochu (pozice A), což umožňuje vysálat ještě více energie a to zejména z horní části radiačních trubic, které jsou odvrácené od potřebného směru sálání.

 

RADIAČNÍ TRUBICE

Současně jsme zdvojnásobili rozestupy radiačních trubic (pozice B) abychom co nejvíce eliminovali situaci, kdy se radiační trubice navzájem negativně teplotně ovlivňují. Díky tomu jsme mohli zvýšit výkon i účinnost sálání.

 

MANOSTAT

Nově je sonda manostatu umístěna na vstupu do ventilátoru hořáku (pozice C) což významně eliminuje případné problémy s poryvy větru, které jsou v určitých specifických instalacích schopny negativně ovlivňovat jinak bezvadný chod zařízení. Dále v tomto systému nemůže dojít ke kondenzaci spalin v hadičce manostatu, ke kterému mohlo docházet v případě, kdy byly zářiče používány pouze k temperaci haly na teplotu okolo 10°C. Díky těmto úpravám je COMPACT2 připraven odolat i těm nejnáročnějším způsobům použití.

 

ANTIKONDENZACE

U plynových topidel, která jsou rozměrná či hmotná, běžně nastává situace, že než se zahřejí na provozní teplotu, nějaký čas to trvá a mohou uvnitř kondenzovat spaliny. Jestliže není tento jev záměrný a topidlo není vyráběno jako kondenzační, může kondenzát při provozu způsobovat nepříjemné komplikace. Toto se děje zejména po nočním nebo víkendovém útlumu, kdy je topidlo i hala studená.

COMPACT2 byl tedy nově vybaven elektronikou, kterou již po mnoho let používáme pro ohřívače vzduchu ALFA a ALFA2 a tato elektronika umožňuje využít systémem ANTIKONDENZACE. Tento systém dokáže efektivně zabránit vzniku kondenzátu v radiačních trubicích tím, že nedovolí vypnout hořák do doby, než se zařízení zahřeje až na provozní (modulační) teplotu a pomůže tak s odpařením případného kondenzátu.

 

DOTOPENÍ

Jakmile skončí požadavek na topení a vypne se hořák, jsou radiační trubice nahřáté, je v nich naakumulované teplo. Když je hořák v provozu, ventilátor hořáku nutí spaliny, aby obíhaly směrem od hořáku k odkouření. Když je ale hořák vypnutý, nic už spaliny respektive horký vzduch nenutí, aby pokračoval stejným směrem jako při hoření. Nastává situace, kdy pro horký vzduch uvnitř radiačních trubic je jednodušší otočit směr proudění a místo, aby odcházel odkouřením, odchází z topidla bez užitku do exteriéru nejkratší cestou přes trubku sání.

Elektronika v novém COMPACT2 ponechává po vypnutí topení ventilátor hořáku stále v chodu na minimální otáčky a tím brání otočení směru tahu. Horký vzduch, který se ohřívá od naakumulovaného tepla z radiačních trubic, tak stále směřuje od hořáku k odkouření a energie je postupně vysálána do prostoru haly, aniž by bez užitku unikla sáním do exteriéru. Celý systém je řízen na základě teplotního čidla ve spalinách, takže čas pro DOTOPENÍ, tedy jak dlouho je ventilátor v provozu, se určuje podle poklesu teploty. Ventilátor je zapnutý pouze po nezbytně dlouhou dobu.

 

Dvě verze TOP a ECO

I nadále bude COMPACT2 vyráběn ve dvou verzích. První prémiová řada TOP má izolovaný reflektor díky jemuž dosahuje velmi vysokou účinnost sálání a následnou úsporu provozních nákladů. Druhá verze ECO se vyznačuje nízkou pořizovací cenou a nízkou hmotností.

 

Sdílet