Vývoj technologie výroby teplosměnné lamely pro ohřívač vzduchu Lersen ALFA2

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, oddělení konstrukce strojů.
Za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace.
Realizace od 1.1.2018 do 31.3.2018

Předmětem projektu je vývoj a návrh geometrie tažného a střižného nástroje umožňujících sériovou výrobu teplosměnných lamel ohřívače vzduchu Lersen ALFA2. Vedle technologického a konstrukčního návrhu výrobních nástrojů, které tvoří stěžejní část projektu, se předpokládá i vyřešení dílčí problematiky spojené s výběrem vhodného typu materiálu splňující komplexní požadavky z hlediska dostatečné teplotní odolnosti, bezproblémové lisovatelnosti, svařitelnosti a nízké ceny.

Úvodní design lamely

Redesign lamely

Numerická simulace procesu lisování po změně geometrie výlisku

Při analýze procesu lisování při respektování změny rozměru a tvaru teplosměnné lamely bylo postupováno identicky s MKP výpočtem. Pro oba testované materiály byla zvolena konstantní přidržovací síla 300 kN. Velikost koeficientu tření mezi činnými plochami nástrojů a tvářeným plechem byla zvolena 0,12. S ohledem na výsledky předchozích simulací byl změněn tvar přístřihu plechu tak, aby nedocházelo v rozích k nadměrnému zvlnění plechu.

Výsledek MKP analýzy pro oba testované materiály při změně geometrie a rozměru teplosměnné lamely:

A) Materiál 1.4301

Rozložení tloušťky na výlisku po optimalizaci lamely:

Znázornění kvality lisování pomocí FLC diagramu po tvarové optimalizaci:

Znázornění velikosti odpružení výlisku po tvarové optimalizaci:

B) Materiál 1.4541

Rozložení tloušťky na výlisku po optimalizaci lamely:

Znázornění kvality lisování pomocí FLC diagramu po tvarové optimalizaci:

Znázornění velikosti odpružení výlisku po tvarové optimalizaci:

Tažný nástroj

Na základě výsledků předchozí etapy řešení se provedl konstrukční návrh a vypracování 3D modelu tažných nástrojů včetně kompletní výkresové dokumentace nutné pro strojní výrobu na CNC obráběcích strojích. Konstrukce nástroje musí zajistit stabilní tvar a rozměr funkčních obvodových hran nutných pro následné spojování teplosměnných lamel do celku výměníku pomocí technologie svařování.

Sdílet