Vývoj inteligentního plynového ohřívače vzduchu pro průmyslové haly

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Za podpory Technologické agentury ČR, Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
V období 07/2019 – 06/2022

Cílem projektu je vývoj a konstrukce pokročilého plynového ohřívače vzduchu (lokálního topidla podle klasifikace EcodesignDirective), který umožní proaktivně ovlivňovat parametry a distribuci ohřátého vzduchu i stratifikaci teploty ve vertikální i horizontálních osách nad podlahou průmyslových hal tak, aby byla v jednotlivých zónách a operačních časech dosažena optimální teplota (vč. tepelné pohody pro pracovníky) při úspornějším energetickém režimu. Záměrem je rozšířit sortiment firmy Lersen.V rámci projektu vznikne funkční vzorek i prototyp „smart“ ohřívače, jehož konstrukce bude vycházet z experimentů, z aplikace metod modelování termodynamických jevů, z formulování řídících algoritmů i z aplikace pokročilých komponent z oblasti senzoriky, digitalizace a informatiky (cloud).

Sdílet