Vývoj hořáku pro plynový infrazářič na principu kinetického spalování

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Za podpory Technologické agentury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
V období 01/2018 – 12/2020

Cílem projektu je návrh konstrukce plynového hořáku, který bude založený na pricipu kinetického spalování, a jeho využití pro plynový infrazářič. Záměrem je rozšířit nabízený sortiment firmy Lersen o infrazářiče s možností plynulé regulace výkonu. V rámci projektu by mělo vzniknout několik funkčních vzorků hořáků, jejichž konstrukce bude podpořená pomocí moderních metod modelování fyzikálních procesů. Na základě výsledků získaných měřením a experimenty pak bude vytvořen a testován prototyp plynového infrazářiče, který bude možné zařadit do sériové výroby.

První funkční vzorky lze očekávat během druhého roku řešení, finální prototyp pak do konce roku 2020.

Sdílet