Technologická inovace ve spolupráci s TUL

Lersen CZ s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvinul výměník pro plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA II, který zavede do sériové výroby v roce 2020. Zásadní inovací v tomto produktu je nový výměník spaliny/vzduch, který je oproti stávajícímu menší, lehčí, výrobně a energeticky méně náročný a využívající novou elektroniku, která nahrazuje analogová čidla za digitální a umožňuje nastavení přes mobilní aplikaci.

Pro jeho sériovou výrobu vybaví Lersen CZ s.r.o. nový výrobní závod těmito novými stroji:

  1. CNC fiber Laser
  2. Kompresor pro řezání laserem
  3. Driver Box, úložiště plechů
  4. Ohraňovací lis
  5. Svářecí robotické pracoviště

Dále bude v rámci projektu pořízena Lisovací forma pro tváření lamel výměníku a realizována certifikace jejíž výsledkem bude Certifikát typu a Prohlášení o shodě.

Tento projekt je spolufinancován za podpory: OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

 

Sdílet