Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci

V pondělí 11.12.2017 zástupci společnosti Lersen a TUL, podepsali smlouvu týkající se společného projektu na Vývoj hořáku pro plynový infrazářič na principu kinetického spalování, který bude spolufinancován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON vyhlášeného Technologickou agenturou České republiky.

Jedná se o aplikovaný výzkum v oblasti spalování homogenní směsi plynu a vzduchu, jejíž výsledkem bude nový hořák pro tmavý infrazářič, který bude schopen plynulé modulace výkonu tak, aby v každý okamžik byly zajištěny ideální podmínky pro spalování a dosažena maximální účinnost při minimální tvorbě nežádoucích zplodin.

Lersen na tomto projektu spolupracuje s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL. Za Technickou univerzitu smlouvu podepsal ředitel Ústavu doc. Ing. Petr Tůma CSc a za Lersen jednatel společnosti pan Vladimír Malena. Hlavními řešiteli za Lersen bude Vladimír Malena a za TUL Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Sdílet