iEasy.NET jednoduchá bezdrátová centrální regulace

Základní centrální regulace s jednoduchým ovládáním prostorového termostatu s týdenním programem a bezdrátovým připojením. Snadné řešení bez rozvodů kabeláže pro každého, komu stačí základní funkcionalita.

iEasy.NET

Je velmi jednoduchá centrální regulace pro 2 až 20 topidel. Topidla jsou s regulační jednotkou propojena za pomocí bezdrátového signálu na volné frekvenci 868 MHz.

Systém iEasy.NET obsahuje týdenní digitální termostat 091FLRFv2, který ovládá 2 až 20 přijímačů RXRT510, ve kterých je umístěno relé. Po spárování termostatu s požadovaným počtem přijímačů se vytvoří unikátní skupina (zóna), která pracuje nezávisle na skupině (zóně) vedlejší.

Funkce termostatu

AUTO – automatický provoz podle týdenního programu
OFF – vypnuto, řízená skupina je vypnutá
MANUAL – manuální režim, řízená skupina je zapnutá až do dosažení nastavené teploty
HEAT / COOL – přepínač režimu topení / chlazení tlačítkem termostatu

Vhodné pro:

  • ZETA – regulace probíhá v silové části, kdy relé přijímače zapíná a vypíná napájení axiálního ventilátoru 230V. V případě použití ventilátoru 3f 400V je ovládán 3f stykač, který není součástí produktu.
  • ALFA2, SIGMA2 a COMPACT2 – regulace probíhá beznapěťově na svorkách T1 a T2. Zařízení samotná zůstávají trvale pod napětím 230V.

Upozornění: iEasy.NET poskytuje pouze funkci termostatu, neumožňuje vzdálený reset nebo zapnutí axiálního ventilátoru ALFA2 či SIGMA2 pro ventilaci. K tomuto účelu slouží Dálkové ovládání nebo centrální regulace iLersen.NET

iEASY.NET systém bezdrátové regulace
příklad použití

6 x teplovodní ohřívač ZETA ve dvou zónách
2x prostorový termostat 091FLRFv2 + 2x přijímač RXRT510*
4x přijímač RXRT510**

  • Přijímač RXRT510 ovládá chod ventilátoru teplovodního ohřívače ZETA v režimu ON/OFF.
  • K jednomu termostatu 091FLRFv2 lze přiřadit až 20 přijímačů RXRT510.
  • Každý jeden termostat je schopen vytvořit nezávislou zónu.
  • Termostat se všemi přijímači je nutné před použitím spárovat.
  • Párovat se musí všechna zařízení ve stejný okamžik. Na párovaní je vyhrazen pouze krátký čas 2 minuty. Párování doporučujeme provést před instalací k topidlu.
  • Při párování musí být přijímače napájeny 230V. Termostat i přijímače si pamatují do jaké skupiny patří i po přeruší napájení.

* objednací kód 091FLRFv2 obsahuje 1ks prostorový termostat + 1ks přijímač
** objednací RXRT510 obsahuje 1ks přijímač a lze jej spárovat s libovolným termostatem 091FLRFv2