Při dodržování pravidelných ročních servisních intervalů vám budou zařízení spolehlivě sloužit a zbytečně nezatíží váš rozpočet drahými opravami.