Stránka se nahrává...

ON-LINE formuláře

Objednávka
servisu
Objednávka
Objednávka
uvedení do provozu
Objednávka

40 / 10 =

Objednávka servisu

Agregát
Typ:
Číslo záručního listu:
Uživatel
Firma:
Adresa:
Jméno:
Telefon:
E-mail:
IČ:
Označte druh servisního zásahu


Požadovaný termín odstranění závad
Datum:

4 / 2 =

Objednávka - uvedení do provozu

Kontaktní údaje - montážní firma:
Firma:
Adresa:
Jméno:
Telefon:
E-mail:
IČ:

Kontaktní údaje - uživatel:
Firma:
Adresa:
Jméno:
Telefon:
E-mail:
IČ:

Agregáty:
1. Typ:
Výrobní číslo:

2. Typ:
Výrobní číslo:

3. Typ:
Výrobní číslo:

4. Typ:
Výrobní číslo:

5. Typ:
Výrobní číslo:

Navrhované datum spuštění:
Datum:

Servisní podmínky, Formuláře a smlouvy ke stažení

Značkový servis
CZ & SK
Značkový servis
Připravenost
pro uvedení do provozu
Připravenost
Ceny
servisních prací
Ceny
Formuláře
servis, reklamace off-line
Formuláře
Značkový servis Lersen
 
Společnost Lersen vybudovala za roky své existence velmi kvalitní, spolehlivý a rychlý servis. Starají se o něj pracovníci značkového servisu Lersen v šesti servisních stanovištích v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Servisní stanoviště jsou rozmístěna tak, aby dojezdové vzdálenosti byly co nejkratší. Pracovníci značkového servisu jsou skutečnými odborníky ve svém oboru, servisují výhradně zařízení Lersen a dokáží jakýkoli problém vyřešit přímo na místě ve velmi krátkém čase.

Důležitou součástí značkového servisu jsou pravidelné preventivní roční prohlídky, které udržují zařízení správně nastavená, tedy maximálně účinná, což šetří provozní náklady a současně se jimi předchází případným poruchám, které by mohly vzniknout v topné sezoně. Výhodou pravidelných ročních prohlídek prostřednictvím značkového servisu Lersen je prodloužení záruky z dvou na pět respektive až sedm let. 
Díky dlouholeté a kvalitní péči našich servisních pracovníků a díky poctivé konstrukci zařízení Lersen se poruchovost našich zařízení dlouhodobě pohybuje pod 1%.

Pracovní regiony servisních techniků

mapa servisnich regionu

 

Smlouva o pravidelném ročním servisu

Při podepsání Smlouvy o pravidelném ročním servisu se prodlužuje záruka na práci (nikoli na díly) na 60 měsíců, a to i u zařízení ALFA ECO. Smlouvu najdete v záložce - Ke stažení
 
Servisní práce mimo sezonu
V případě objednání servisu nebo pravidelné roční prohlídky v mimosezóním období, tj. od 1.4. do 31.8. jsou servisní práce se slevou a náhradní díly v případě značkového servisu se slevou 50%.
 
Nabízíme:
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Výchozí revizi plynu
 • Pravidelné roční kontroly
 • Rychlý zásah v případě poruchy
 • Šéf-montáž
smlouva_o_pravidelnem_rocnim_servisu_lersen_07042010
smlouva_o_pravidelnem_rocnim_servisu_lersen_07042010.pdf (137,73 KB)
Podmínky připravenosti pro uvedení do provozu vyhrazeného plynového zařízení Lersen
 
Montážní firma použije pouze v pořádku dodané zařízení, zboží, bez známek viditelného poškození, a to včetně dokladů ke zboží.
Montážní firma nese odpovědnost za řádnou instalaci zařízení a přípojek podle pokynů výrobce a podle projektové dokumentace
v následujících bodech:
 • Namontování nosné konstrukce.
 • Osazení sání a odkouření.
 • Přívod elektického napětí.
 • Montáž ovládacího termostatu nebo centrální regulace Lersen-net II.
 • Zapojení kabelů regulace.
 • Zapojení ostatní elektrické kabeláže do jednotky.
 • Plynová přípojka s řádným tlakem a množstvím plynu pro správný chod zařízení.

Montážní firma je rovněž povinna prověřit a doložit:

 • Správnost umístění a sestavení výrobku podle manuálu a v případě nejasností kontaktovat Lersen.
 • Platnou revizi elektro.
 • Platnou revizi plyn.
 • Platnou revizi plynových rozvodů. (Tlaková zkouška, protokol o napuštění.)
 • Platnou revizi odtahu spalin-komíny

Pro uvedení do provozu je nadále nutné:

 • Řádná písemná objednávka servisu.
 • Potvrzené potvrzení přijaté objednávky servisu.
 • Zabezpečit řádný přístup bezprostředně k zařízení.
 • V případě nedostupnosti zařízení bezpečně z konstrukce budovy, je nutné zajistit pro uvedení do provozu respektive pro servisní zásah plošinu s obsluhou. Náklady spojené se zajištěním dostupnosti jdou na vrub objednatele služby.
 • Poskytnout pracovníka/ky, které by servisní technik zaškolil jako obsluhu.
 • Potvrdit veškerou dokumentaci předloženou servisním technikem. (Vyplněný servisní list, objednávku víceprací atd.)

Realizace servisního zásahu:
Bylo-li zařízení uvedeno do provozu značkovým servisem Lersen, pak je servisní zásah vždy prováděn na místě instalace. Nebylo-li zařízení uvedeno do provozu značkovým servisem Lersen, servis je prováděn buď firmou, která zařízení do provozu uvedla a nebo musí být zařízení dopraveno na náklady uživatele do sídla společnosti s vyplněným reklamačním formulářem z webu Lersen. U zařízení jako jsou ohřívače vzduchu AQUAMAX a ETHA, kde není uvedení do provozu explicitně vyžadováno zákonem, se postupuje také podle shora uvedených pravidel. Jestliže si zákazník nevyžádá UDP, pak na toto zařízení nemůže vyžadovat servisní zásah na místě, ale musí zařízení zaslat k posouzení do sídla společnosti.

Podmínkou pro jakékoliv servisní práce a dodávku zboží (například: uvedení do provozu, roční prohlídky, pozáruční servis atd.) je úhrada všech závazků objednatele vůči Lersen CZ, s.r.o. V případě, že nebudou uhrazeny tyto závazky nebude docházet k plnění objednávek společností Lersen CZ,s.r.o. a to do doby vyrovnání všech závazků objednatele.

V případě, že servisní technik na místě servisního zásahu sezná, že nejsou splněny podmínky pro servisní zásah, nepřipravenost zařízení, stavby nebo přístupu k zařízení pro servisní zásah, bude objednateli servisního zásahu fakturován planý výjezd. Jeho cena se sestává z fixní platby, cestovného u vzdáleností nad 100 km a sazby za každou započatou hodinu práce servisního technika.           

lersen_podminky_pripravenosti
lersen_podminky_pripravenosti.pdf (53,13 KB)
lersen-protokol_o_uvedeni_do_provozu_prohlaseni_uzivatele
lersen-protokol_o_uvedeni_do_provozu_prohlaseni_uzivatele.pdf (518,48 KB)

Servis, záruční i pozáruční zajišťuje naše firma nebo proškolené firmy nejblíže Vaší lokalitě.

Uvedení zařízení do provozu značkovým servisem Lersen
 
Jaro (1.4 - 31.8)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  1100CZK/43EUR 900CZK/36EUR
Fixní platba 1600CZK/66EUR
 
Sezóna (1.9 - 31.3)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  1500CZK/59EUR  1200CZK/49EUR 
Fixní platba 2400CZK/99EUR
 
Tlakové hořáky a jednotky Gamma
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks)  4000CZK/159EUR
Fixní platba 2400CZK/99EUR
 
BETA, DELTA - Plynový ohřívač vzduchu
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks) 2900CZK/109EUR
Fixní platba 2400CZK/99EUR

Uvedení do provozu se vztahuje pouze na jednotky typu ECO, infrazářiče DC, Nevada, Airmax PLUS,infrazářič IMD NG,vratové clony IOTAgas, ALFA-R s radiálním ventilátorem, BETA, DELTA. Fixní platba je účtována 1x za každý servisní výjezd. Zahrnuje v sobě: doprava, cestovné do vzdálenosti 100km, čas na cestě. Při prvním servisním výjezdu na UDP zařízení TOP není fixní platba účtována.

Uvedení zařízení do provozu neznačkovým servisem Lersen

Cena uvedení zařízení do provozu se stanovuje dohodou

Uvedení do provozu teplovodních jednotek ZETA
 
Jaro (1.4. - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  500CZK/19EUR  400CZK/16EUR 
Plné cestovné 12CZK/0,50EUR/km
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  700CZK/27EUR  600CZK/23EUR 
Plné cestovné 12CZK/0,50EUR/km

 

Roční prohlídka - platné pouze pro ČR
 
Jaro (1.4 - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  1100CZK/43EUR  900CZK/36EUR
Fixní platba 1600CZK/66EUR
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  1500CZK/59EUR  1200CZK/49EUR 
Fixní platba 2400CZK/99EUR
 
BETA, DELTA - Plynový ohřívač vzduchu
Jaro (1.4 - 31.8.)
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks) 2300CZK/85EUR
Fixní platba 1600CZK/66EUR
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks) 2900CZK/109EUR
Fixní platba 2400CZK/99EUR
 
Tlakové hořáky a jednotky Gamma
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks)  4000CZK/159EUR
Fixní platba 2400CZK/99EUR

 

Fixní platba je účtována 1x za každý servisní výjezd. Zahrnuje v sobě: doprava, cestovné do vzdálenosti 100km, čas na cestě. Při prvním servisním výjezdu na UDP zařízení TOP není fixní platba účtována.

Roční prohlídka obsahuje:

 • vyčištění hořáku
 • vyčištění spalovací komory
 • vyčištění a seřízení elektrod
 • nastavení tlaku plynu na hořáku
 • seřízení spalování na hořáku
 • kontrola těsnosti plynových spojů
 • vyčištění filtrů u SK

Příplatek:

 • čištění radiační trubice u infrazářičů
 • čištění tlakem vzduchu keramických destiček infrazářičů IML a DC
Roční prohlídka teplovodních jednotek AQUAMAX, ZETA - platné pro ČR i SK
 
Jaro (1.4. - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  500CZK/19EUR  400CZK/16EUR
Plné cestovné 12CZK/0,50EUR/km
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  700CZK/27EUR  600CZK/23EUR
Plné cestovné 12CZK/0,50EUR/km

 

Revize plynových zařízení Lersen CZ
 
Jaro (1.4 - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks 
Cena za výkon (ks)  1100CZK 900CZK
Fixní platba 1800CZK
 
Sezóna (1.9 - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks 
Cena za výkon (ks)  1500CZK 1200CZK
Fixní platba 2400CZK
 
Tlakové hořáky a jednotky Gamma
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks)  4000CZK
Fixní platba 2400CZK

 

Fixní platba je účtována 1x za každý servisní výjezd. Zahrnuje v sobě: doprava, cestovné do vzdálenosti 100km, čas na cestě. Při prvním servisním výjezdu na UDP zařízení TOP není fixní platba účtována.

Pro SK - Odborná prehliadka a Odborná skúška - v zmysle 508/2009
 
Jaro (1.4. - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks  6 - více ks 
Odborná skúška (ks) 59EUR 51EUR
Odborná prehliadka (ks)  44EUR 36EUR
Fixní platba 66EUR
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks  6 - více ks 
Odborná skúška (ks) 79EUR 69EUR
Odborná prehliadka (ks)  59EUR 49EUR
Fixní platba 99EUR

 

Technická pomoc / Supervize při montáži
 
Servisní zásah Jaro 1.4 - 31.8 Sezóna 1.9 - 31.3
Fixní platba do 100km 1600CZK/66EUR 2400CZK/96EUR
Cena za výkon/h 800CZK/32EUR
Doprava nad 100km 9CZK/0,32EUR/km
 
Cena platí i v případě čekání, které je způsobené jakýmkoliv druhem nepřipravenosti pro servisní zásah! 

 

L-net.II centrální regulace
 
L-net.II centrální regulace (celoroční)
Výkon 1 ks
Ověření a konfigurace řídící jednotky L net 600CZK/24EUR
Konfigurace serveru L net 5000CZK/200EUR
L net II.SOX - školení obsluhy, odpovědné za provoz 6000CZK/240EUR
Doprava a čas na cestě /km 9CZK/0,32EUR/km
Vícepráce/technická pomoc (cena/h) 800CZK/33EUR/h

 

Ostatní servis
 
Servisní zásah Jaro 1.4 - 31.8 Sezóna 1.9 - 31.3
Expresní servisní zásah (výjezd) 6000CZK/250EUR
Fixní platba do 100km 1600CZK/66EUR 2400CZK/96EUR
Doprava nad 100km 9CZK/0,32EUR/km
Diagnostika závady (bez opravy) / ks 1000CZK/32EUR
Čištění znečištěné jednotky - příplatek 1200CZK/48EUR
čistění hořáku AE,AI,AL,PO,Lamborghini
čistění spalinové komory AE,AI,AL,PO,NEV
čistění radiační trubky
cena vždy za 1ks
Čištění tlakovým vzduchem / ks 800CZK/32EUR
Zapujčení lešení (do 11m prac. výšky) 500 CZK/h + 2000 CZK; 20EUR/h + 80EUR  800 CZK/h + 3000 CZK; 33EUR + 120EUR 
Příplatek směšovací komora / radiální ventilátor / ks  400CZK/17EUR 800CZK/33EUR
Prostoje - způsobené jakýmkoliv druhem 800 CZK/h/32EUR/h
nepřipravenosti pro servisní zásah!
Výměna radiační trubice / ks 2400CZK/96EUR
Výměna - plynový ventil, spalinový ventilátor 1200CZK/48EUR
axiální ventilátor
axiální ventilátor se směšovací komorou
cena vždy za 1ks
Planý výjezd   5000CZK/200EUR

 

 

V případě, že servisní práce, zejména pravidelné roční prohlídky, budou objednávány v 8. měsíci a veškeré termíny servisních techniků
na 8. měsíc budou již obsazené, bude cena stanovena podle data servisního výjezdu potvrzeného na Potvrzení přijaté objednávky servisu. Výjimkou jsou pouze uvádění do provozu nových zařízení, kde cena vychází z data přijaté objednávky servisu.

V případě nepřipravenosti zařízení, stavby nebo přístupu k zařízení pro servisní zásah, bude objednateli servisního zásahu fakturován planý výjezd. Jeho cena se sestává z fixní platby, cestovného u vzdáleností nad 100 km a sazby za každou započatou hodinu práce servisního technika.

Veškeré uvedené ceny v CZK/EUR jsou bez DPH. Společnost Lersen CZ s.r.o. si vyhrazuje změnu cen.

Nabízíme navíc pravidelnou údržbu a servis námi dodávaných zařízení po celé ČR s možností prodloužení záruky. Kompletní ceník off-line servisních prací najdete v záložce - Ke stažení

cenik_servisnich_praci
cenik_servisnich_praci.pdf (603,97 KB)
Formuláře ke stažení off-line
Zde jsou Vám k dispozici formuláře pro objednání servisu a reklamační řízení. Formuláře najdete v záložce - Ke stažení
lersen-objednavka_servisniho-zasahu
lersen-objednavka_servisniho-zasahu.pdf (61,65 KB)
reklamacni_formular_lersen_2010_cz
reklamacni_formular_lersen_2010_cz.pdf (27,61 KB)
reklamacni_formular_lersen_2010_sk
reklamacni_formular_lersen_2010_sk.pdf (32,14 KB)